Wat is een bemalingsadvies?

In Nederland staat op veel plekken het grondwater relatief dicht aan de oppervlakte. Dit heeft tot gevolg dat bij de meeste ingrepen in de bodem een bemaling noodzakelijk zal zijn om de werkzaamheden uitvoerbaar te maken. De effecten van de toe te passen bemaling worden van te voren ingeschat in een bemalingsadvies en de uitvoering van de bemaling wordt vastgelegd in een bemalingsplan.
Zowel het bemalingsadvies als het bemalingsplan vragen om expertise en vakkennis om op deze wijze zo goed mogelijk te voorkomen dat de bouwlocatie of de omgeving (onverwachts) hinder ondervindt van het grondwater. Deze hinder is voor te stellen als bijvoorbeeld vertraging van het project en schade aan gebouwen of aanliggende natuurgebieden.

Wie kan voor u een bemalingsadvies opstellen?

Bouten Nederland is, met meer dan 85 jaar ervaring in grondboringen en bronbemaling, een specialist in het leveren van bemalingsplannen en bemalingsadviezen op maat. Door deze ervaring, die is opgebouwd uit zowel de jaren in het werkveld als achter het bureau, leveren wij bemalingsadviezen en bemalingsplannen van hoog niveau. Deze zijn niet geschreven door mensen die slechts alleen de studieboeken kennen of alleen de praktijkervaring hebben genoten, maar door professionals die jarenlang in het werkveld hebben meegedraaid én academisch/universitair zijn opgeleid in het watermanagement.
Mede door deze bundeling van kennis en kwaliteiten leveren wij realistische bemalingsplannen en bemalingsadviezen die de vele onzekerheden (die met grondwateronttrekkingen gepaard gaan) meenemen om te voorkomen dat u voor onaangename verrassingen komt te staan.

 

Bemalingsadvies aanvragen

Bemalingsplan aanvragen

Bouten Nederland is en blijft, met de neven Bouten een familiebedrijf waardoor wij ons verplicht voelen om onze klanten ten alle tijde maximale kwaliteit te blijven leveren.
Wilt u meer informatie over onze bemalingsadviezen of bemalingsplannen, neem dan gerust contact met ons op.

COPYRIGHT 2014© | Bemalingsadvies